NIEUW Schoolreglement 2020

Door nieuwe bepalingen van het Decreet Basisonderwijs moet het schoolreglement aangepast worden. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/06/2020. U kan het nieuwe schoolreglement hier vinden en een pdf-bestand downloaden. Schoolreglement Bertem-Leefdaal juni 2020 Wie toch een …

BELANGRIJK: nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen tegen het coronavirus

Beste ouder Vanaf vandaag, 11 maart 2020, gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.  Samen …