UPDATE! Online inschrijven voor schooljaar 2020-2021: vanaf 19 mei

Nieuwsflits! Inschrijvingen VANAF 19 MEI 2020!

Er kan vanaf DINSDAG 19 MEI OM 8 UUR in GBS Leefdaal ingeschreven worden voor kinderen geboren in 2018 én voor alle andere leerlingen die vanaf volgend schooljaar 2020-2021 in GBS Leefdaal school willen lopen. 
Omwille van de maatregelen rond Covid19, zullen de inschrijvingen volledig online gebeuren.
Je vindt de link om in te schrijven hier: Inschrijvingen 2020-2021 
 
Bij vragen kan u steeds contact opnemen met de directie via mail: info@gbsleefdaal.be of op het nummer 02 767 51 01

Kinderen die al ingeschreven zijn, blijven ingeschreven. 

INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021

Inschrijven van NIEUWE kleuters en leerlingen lagere school, vanaf geboortejaar 2018 en vroeger. Vanaf 19 mei 2020 wordt er via een link ONLINE ingeschreven.

 • Van 2 tot en met 13 maart 2020 voor voorrangsleerlingen = broers / zussen en kinderen van personeelsleden.
 • Vanaf 19 mei 2020 om 8 uur: alle andere kinderen, geboren in 2018 of vroeger. Voor meer inlichtingen: bel de directie (tel. 02 767 51 01)

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 18/11/2018 en 31/12/2018 en pas instappen op 1 september 2021 kunnen best al inschrijven.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn dat 46 kinderen voor geboortejaar 2018, 2017 en 2016 en voor de vroegere geboortejaren 50 kinderen (25 leerlingen of kleuters per klas).

Indien de capaciteit van een geboortejaar of leerjaar bereikt is, wordt een reservelijst aangelegd. Meer info hierover bij de directie: 02 767 51 01 (tijdens de schooluren).

Capaciteit voor schooljaar 2020-2021: op 25 juni 2020
 • geboortejaar 2018 (instapklas):  12 plaatsen
 • geboortejaar 2017 (eerste kleuterklas): 1 plaats
 • geboortejaar 2016 (tweede kleuterklas): 1 plaats
 • geboortejaar 2015 (derde kleuterklas): 6 plaatsen
 • eerste leerjaar (°2014): 2 plaatsen
 • tweede leerjaar (°2013): 7 plaatsen
 • derde leerjaar (°2012): 3 plaatsen
 • vierde leerjaar (°2011): 10 plaatsen
 • vijfde leerjaar (°2010): 2 plaatsen
 • zesde leerjaar (°2009): 8 plaatsen

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2020-2021:

 • 1 september 2020 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2018
 • 9 november 2020 >> geboren zijn ten laatste op 09/05/2018
 • 4 januari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 04/07/2018
 • 1 februari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 01/08/2018
 • 22 februari 2021 >> geboren zijn ten laatste op 22/08/2018
 • 19 april 2021 >> geboren zijn ten laatste op 19/10/2018
 • 17 mei 2021 >> geboren zijn ten laatste op 17/11/2018

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

(nog) INSCHRIJVEN voor schooljaar 2019-2020

Tijdens het schooljaar: tussen 8.30 uur en 16.30 uur tijdens schooldagen (niet op woensdagnamiddag); liefst na afspraak met de directie 02 767 51 01

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 26/11/2017 en 31/12/2017 en pas instappen op 1 september 2020 kunnen best al inschrijven.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat 46 kinderen voor geboortejaren 2017 en 2016, voor de andere geboortejaren blijft dit 50 (25 leerlingen of kleuters per klas).

Voor de capaciteit voor het lopende schooljaar 2019-2020: gelieve tijdens de schooluren contact op te nemen met het secretariaat 02 767 51 01 of secretariaat@gbsleefdaal.be

Informatie over inschrijven in een school vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen: onderwijs.vlaanderen.be