Herstart school vanaf 15 mei 2020: voor L1, L2 en L6

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen vanaf vrijdag 15 mei 2020 drie leerjaren terug naar school voor een aantal dagen per week.

In onze school zullen de leerlingen van het eerste leerjaar A en B (juf Linsey D en juf Evelien S), het tweede leerjaar A en B (juf Katleen, juf Juline en juf Kirsten) en het zesde leerjaar A en B (juf Isabelle en juf Sophie) 4 halve dagen terug naar school komen.  De klasgroepen zijn in twee groepen verdeeld; elke groep zal in de voormiddag of de namiddag les krijgen.

Om alles veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen, gebruiken we niet alleen de schoolgebouwen voor de lessen en de noodopvang, maar ook de sportzaal, GC Vlieg-In en enkele chirolokalen. De speelplaatsen en het grasplein zijn in zones verdeeld. De parking van de leerkrachten is nu ook speelplaats.

Alle ouders kregen de voorbije dagen hierover de nodige en uitgebreide informatie via het ouderplatform Broekx.

Wie vragen heeft, kan terecht bij de directie: 02 767 51 01 (tijdens de schooluren) of via e-mail: directie@gbsleefdaal.be

Naar de klas of opvang? Hoe houden scholen het veilig? Klik hier voor het filmpje van Onderwijs Vlaanderen.