HERSTART kleuterschool: voltijds vanaf dinsdag 2 juni 2020

Onze kleuterschool kan veilig herstarten. Vanaf dinsdag 2 juni mogen alle kleuters terug voltijds naar school komen. 
Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van de kleuters.

Wie start opnieuw op school vanaf  2 juni 2020 ? En op welke dagen gaan ze naar school?

Klas  Startdatum Wanneer lessen op school
K1C (juf Marlies) en

K1D (juf Charlotte)

2 juni maandag, dinsdag en donderdag van
9 uur tot  15.30 uur
woensdag van 9 uur tot 11.25 uur
vrijdag van 9 uur tot 14.45 uur 
K1A (juf Fabienne) en

K1B (juf Linsey M)

2 juni maandag, dinsdag en donderdag van
8.50 uur tot 15.35 uur
woensdag van 8.50 uur tot 11.30 uur
vrijdag van 8.50 uur tot 14.50 uur
K2A (juf Annemie) en

K2B (juf Griet)

2 juni maandag, dinsdag en donderdag van
8.45 uur tot 15.40 uur
woensdag van 8.45 uur tot 11.35 uur
vrijdag van 8.45 uur tot 14.55 uur  
K3A (juf Lieve) en

K3B (juf Tamara)

2 juni maandag, dinsdag en donderdag van
8.40 uur tot 15.45 uur
woensdag van 8.40 uur tot 11.40 uur
vrijdag van 8.40 uur tot 15 uur

Hoe houden we de school veilig?
De veiligheid van onze kleuters en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Vaste groepen (contactbubbels): de groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde. De kleuters krijgen een vaste plaats in een vast lokaal. De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar.
 • Aparte speeltijden en lunchpauzes: de kleuters gaan niet allemaal samen lunchen of spelen op de speelplaats. Zo vermijden we contact tussen de verschillende groepen.
 • Netheid: leraars en kleuters kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten met handgel.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • De kleuters worden door hun mama of papa gebracht. Jullie komen de school binnen langs de groene poort aan de kant van de sporthal. Je volgt de oranje pijlen, richting kleuterspeelplaats. Onderweg zet je, je kleuter af op zijn of haar speelplaats.  Je verlaat de school langs het poortje op de kleuterspeelplaats.
 • Alle kinderen zullen klaar zitten na school aan hun klas, op hun speelplaats.  Als ouder kom je de school opnieuw binnen langs de groene poort aan de kant van de sporthal en volg je de oranje pijlen, richting kleuterspeelplaats. Onderweg neem je je kleuter mee.  Je verlaat de school langs het poortje op de kleuterspeelplaats.

Wie speelt waar?

 • K1C (juf Marlies) en K1D (juf Charlotte): kleuterspeelplaats
 • K1A (juf Fabienne) en K1B (juf Linsey): kleuterspeeltuin
 • K2A (juf Annemie): grasveld aan het tuinhuis
 • K2B (juf Griet): grasveld aan de speeltuin
 • K3A (juf Lieve): grasveld parochiezaal
 • K3B (juf Tamara): grasveld parochiezaal

Aandachtspunten: 

 • Kom niet in de gangen en niet in de klas.
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 • Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 • Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Wat als je kind ziek is?

 • Zieke kinderen moeten thuisblijven.
 • Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je kind 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure:  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 • Behoort je kind tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
 • Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind de lessen op school volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
 • Wordt je kind ziek op school? Dan zetten we het in een apart lokaal. We vragen je dan om je kind af te halen.  Neem daarna telefonisch contact op met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.

Er is nog steeds opvang vanaf 8 uur, voor schooltijd en tot 17 uur na schooltijd. Er zijn geen warme maaltijden meer. Elke ouder zorgt voor een eigen lunchpakket voor zijn/haar kind.

Kleuters zijn niet schoolplichtig. We begrijpen dat er ouders zijn die hun kleuter graag naar school laten komen, maar dat er ook ouders zijn die hun kleuter liever thuis houden.  Om een idee te hebben welke kinderen naar school zullen komen willen we vragen om bijgevoegd document in te vullen.  Dit kan via deze link:  heropstart kleuterschool

Alle ouders kregen via het ouderplatform (Broekx) een mail met de richtlijnen. Op de facebookpagina’s (gesloten groepen) van de kleuterklassen vinden de ouders meer gedetailleerde en praktische info.