HERSTART alle klassen lagere school: halftijds vanaf vrijdag 5 juni 2020

En nu mogen ook de kinderen van het derde, vierde en vijfde leerjaar opnieuw naar school!

De lagere school zal op vrijdag 5 juni al eens proefdraaien. L3, L4 en L5 mogen dan in 2 groepen een halve dag naar de klas. Vanaf maandag 8 juni kunnen alle kinderen van de lagere school vier halve dagen naar school komen. Alle klassen worden dus in twee groepen verdeeld.

De regeling voor L1, L2 en L6 blijft ongewijzigd.

De ouders werden hierover al uitgebreid ingelicht via het ouderplatform Broekx.

Er zijn geen warme maaltijden te verkrijgen en er is nog steeds eenrichtingsverkeer op school. Ouders van de lagere school mogen het schoolgebouw niet binnen en mondmaskers zijn verplicht als ze toch het schoolterrein betreden.

Hopelijk kunnen we eind juni toch eens allemaal samen op school zijn …