Inschrijven van NIEUWE kleuters en leerlingen lagere school, vanaf geboortejaar 2019 en vroeger kan vanaf 15 maart 2021.

Ook voor kleuters die geboren zijn tussen 1 december 2019 en 31 december 2019 en pas instappen op 1 september 2022 kunnen best al ingeschreven worden.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dat 46 kinderen voor geboortejaar 2019, 2018 en 2017 en voor de vroegere geboortejaren 50 kinderen (25 leerlingen of kleuters per klas).

Indien de capaciteit van een geboortejaar of leerjaar bereikt is, wordt een reservelijst aangelegd.

Meer info is beschikbaar bij de directie: 02 767 51 01 (tijdens de schooluren).

Capaciteit
voor schooljaar 2021-2022
op 22 maart 2021
 • geboortejaar 2019 (instapklas): nog 17 plaatsen
 • geboortejaar 2018 (eerste kleuterklas): nog 6 plaatsen
 • geboortejaar 2017 (tweede kleuterklas): geen plaatsen
 • geboortejaar 2016 (derde kleuterklas): nog 2 plaatsen
 • eerste leerjaar (°2015): nog 4 plaatsen
 • tweede leerjaar (°2014): nog 1 plaats
 • derde leerjaar (°2013): nog 1 plaats
 • vierde leerjaar (°2012): nog 2 plaatsen
 • vijfde leerjaar (°2011): nog 10 plaatsen
 • zesde leerjaar (°2010): nog 4 plaatsen
Voor het kleuteronderwijs
gelden volgende instapdata
voor het schooljaar 2021-2022
 • 1 september 2021 –> geboren zijn ten laatste op 1/3/2019
 • 8 november 2021 –> geboren zijn ten laatste op 8/5/2019
 • 10 januari 2022 –> geboren zijn ten laatste op 10/7/2019
 • 1 februari 2022 –> geboren zijn ten laatste op 1/8/2019
 • 7 maart 2022 –> geboren zijn ten laatste op 7/9/2019
 • 19 april 2022 –> geboren zijn ten laatste op 19/10/2019
 • 30 mei 2022 –> geboren zijn ten laatste op 30/11/2019

Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Hier vind je de Infobrochure-afsprakennota van het schooljaar 2020-2021. Meer informatie over inschrijven in een school vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Hoe kan je inschrijven?

Online

Online inschrijven kan via de knop “inschrijven”.
Je kan documenten zoals KIDS-ID als bijlage toevoegen aan de inschrijving.

Op de school

Tijdens het schooljaar: tussen 8.30 uur en 16.30 uur tijdens schooldagen (niet op woensdagnamiddag); liefst na afspraak met de directie 02 767 51 01

Welkom!