Inschrijven van NIEUWE kleuters en leerlingen lagere school, vanaf geboortejaar 2021 en vroeger kan vanaf 28 februari 2023

Ook voor kleuters die geboren zijn tussen 1 december 2021 en 31 december 2021 en pas instappen op 1 september 2024 kunnen best al ingeschreven worden.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2023-2024 zijn dat 46 kinderen voor geboortejaar 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 en voor de vroegere geboortejaren 50 kinderen (25 leerlingen of kleuters per klas). Indien de capaciteit van een geboortejaar of leerjaar bereikt is, wordt een reservelijst aangelegd.

Om uw kinderen in te schrijven in één van de Bertemse scholen moet u zich eerst aanmelden op een centraal digitaal platform. Dit kan voor de voorrangsgroepen al vanaf 1 februari. De andere kinderen kunnen vanaf 28 februari worden aangemeld.

De Vlaamse overheid werkt al geruime tijd aan initiatieven om de inschrijvingen in de basisscholen op een meer uniforme manier te organiseren. Zij ontwikkelden daarvoor een centraal digitaal platform. Ook de Bertemse scholen maken voortaan gebruik van dit platform. 

Hoe werkt het?

 1. U kiest een van de drie Bertemse scholen. 
 2. Meld u aan
  U meldt zich via het platform aan en geeft aan naar welke school/scholen uw voorkeur uitgaat.
 3. Ordenen en toewijzen
  Het digitaal platform ordent en wijst de scholen toe. U kan nooit een school toegewezen krijgen waavoor u niet gekozen hebt.
 4. Schrijf uw kind in
  Pas nadat er een school is toegewezen, kan u uw kind effectief inschrijven.

Concreet voor het schooljaar 2023-2024

 1. Voorrangsgroepen aanmelden (broers en zussen van leerlingen op de school en kinderen van personeel) van 1 februari 2023 om 00 uur tot 24 februari 2023 om 17 uur. Na deze periode hebt u geen recht meer op voorrang.
 2. Aanmelden voor alle andere kinderen van 28 februari tot en met 21 maart 2023
 3. Uiterste bekendmaking van de toegewezen scholen op 19 april 2023
 4. Inschrijving in de toegewezen school van 24 april tot en met 15 mei 2023
  U kan een afspraak maken met de school om uw kind in te schrijven. De inschrijving is pas definitief als u de leerlingenfiche hebt ondertekend. Breng de Kids-ID of ISI+kaart van uw kind mee.
 5. Vrij inschrijven: vanaf 23 mei 2023
  U kan rechtstreeks inschrijven in de school van uw keuze zonder eerst aan te melden, maar uiteraard alleen als er nog vrije plaatsen zijn.
Capaciteit
voor schooljaar 2022-2023
op 1 februari 2023
 • geboortejaar 2020 (instapklas): nog 14 plaatsen
 • geboortejaar 2019 (eerste kleuterklas): nog 16 plaatsen
 • geboortejaar 2018 (tweede kleuterklas): nog 1 plaats
 • geboortejaar 2017 (derde kleuterklas): geen plaatsen
 • eerste leerjaar (°2016): geen plaatsen
 • tweede leerjaar (°2015): nog 9 plaatsen
 • derde leerjaar (°2014): nog 7 plaatsen
 • vierde leerjaar (°2013): nog 11 plaatsen
 • vijfde leerjaar (°2012): nog 5 plaatsen
 • zesde leerjaar (°2011): nog 15 plaatsen
Voor het kleuteronderwijs
gelden volgende instapdata
voor het schooljaar 2023-2024
 • 1 september 2023 >> geboren ten laatste op 01/03/2021
 • 6 november 2023 >> geboren ten laatste op 06/05/2021
 • 8 januari 2024 >> geboren ten laatste op 08/07/2021
 • 1 februari 2024 >> geboren ten laatste op 01/08/2021
 • 19 februari 2024 >> geboren ten laatste op 19/08/2021
 • 15 april 2024 >> geboren ten laatste op 15/10/2021
 • 13 mei 2024 >> geboren ten laatste op 13/11/2021
 •  2 september 2024 >> geboren ten laatste op 31/12/2021

Welkom!