Code oranje

Na de kerstvakantie blijven we op school in ‘code oranje’ tot aan de krokusvakantie.

Concreet wil dit zeggen dat:

  • er voorlopig geen extra-murosactiviteiten meer doorgaan .
  • de lessen lichamelijke opvoeding blijven georganiseerd volgens de richtlijnen van het protocol van de sportsector. Indoor en outdoor sportactiviteiten kunnen blijven doorgaan. De zwemlessen van L4 kunnen doorgaan.
  • er geen huistakenklas wordt georganiseerd.
  • er gevraagd wordt zo weinig mogelijk gebruik te maken van de voor- en naschoolseopvang, dit om verdere besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Het Overlegcomité van woensdag 30 december besliste om de reisregels aan te scherpen voor reizigers die terugkeren uit een rode zone. 

De reisregels zijn aangescherpt om te vermijden dat reizigers besmettingen invoeren en om de mogelijke verspreiding van nieuwe varianten van het virus tegen te gaan. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen en in quarantaine gaan.

Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantainePas na een negatief testresultaat van de tweede test stopt de quarantaine. 

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode zullen we als school leerlingen weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten. Breng a.u.b. de school op de hoogte wanneer je kind in quarantaine moet.