Hallo!

Dit jaar zorgen wij voor de bengels van het derde leerjaar!

We leren heel veel nieuwe dingen in onze klas: tellen met getallen tot 1000, breuken en cijferen.  En natuurlijk oefenen we ook verder op de maal- en deeltafels.

Bij taal werken we aan begrijpend lezen, taalwijs, luisteren, …  We leren ook een heleboel nieuwe woorden schrijven.

Ook WO en muzische vorming komen aan bod.  We zingen, dansen, knutselen en spelen er op los!

En als we niet in de klas zitten… dan zijn we misschien wel op bosklassen, op workshop of naar het bos….

Tijdens al deze activiteiten proberen we een leuke groepssfeer te creëren en kunnen de kinderen dojodollars verdienen.  Op deze manier kunnen ze sparen voor iets leuks!

Op deze pagina kunnen jullie mee genieten van onze avonturen.

Juf Evelien en juf Kirsten

Deel deze pagina

Welkom!