Welkom in de tweede klas

Als voortzetting van het eerste leerjaar komt in onze klas heel wat herhaling aan bod.

Voor spelling, foutloos schrijven, leren we heel wat nieuwe moeilijkheden die thuis ingeoefend kunnen worden op Kweetet.

Voor schrijven worden alle nieuwe hoofdletters aangeleerd maar ook gebruikt in het begin van een zin en bij een naam.

Lezen is nu gericht op het leesniveau en foutloos lezen.  Ook begrijpend lezen speelt een belangrijke factor.

Getallenkennis leert de kinderen het inzicht in de getallen tot 100 en ze leren werken met H, T en E.

De maal- en deeltafels worden aangebracht en dagelijks oefenen is een must voor ieder kind.

Meten en metend rekenen breiden zich verder uit.

Alles van wiskunde kan online ingeoefend worden via Scoodle Play.

Voor de lessen W.O. werken we rond verschillende thema’s.  Die worden in de klas geoefend.

Aansluitend bij de W.O.-lessen komen er ook liedjes, versjes en  knutselwerkjes.

Als het even kan, plannen we een uitstapje in de natuur of naar een cultureel evenement. Leren, door zelf te ontdekken! 

Juf Pascale en Juf Ann

Deel deze pagina

Welkom!