De school is gelegen in een groene en bosrijke omgeving met ruime speelmogelijkheden. De moeite waard om een kijkje te komen nemen !

 • Kwaliteitsvol kleuter en lager onderwijs
 • Respect voor ieders levensbeschouwing en een open kijk op de wereld
 • Onderwijs aangepast aan de huidige eindtermen en leerplannen met bijzondere aandacht voor de noden van elk kind
 • Werken aan sociale vaardigheden
 • Projectwerking met o.a. MOS (Milieu Op School)
 • Moderne leermiddelen met o.a. leren werken met de computer, verantwoord gebruik van internet, digitale schoolborden
 • Leerlingenbegeleiding door CLB en zorgteam
 • Extra-murosactiviteiten met o.a. zee-, bos-, en sneeuwklassen, theater- en museumbezoek
 • Leeruitstappen in de eigen omgeving
 • Initiatie Frans vanaf het 1ste leerjaar
 • Bibliotheekbezoek
 • Zwemmen vanaf 5 jaar
 • Warme maaltijden
 • Voor- en naschoolse opvang (ook op woensdag)
 • Verhoogde betrokkenheid via ouderparticipatie

Contact

Welkom!