Een corona update

Besmettingen

We beginnen graag met wat positief nieuws. In onze school hebben we momenteel geen besmettingen. Er zijn wel enkele leerlingen uit voorzorg in quarantaine gezet. We weten dat de coronamaatregelen niet makkelijk zijn, maar hou vol!

Krokusvakantie

In het basisonderwijs is er geen verlenging van de Krokusvakantie. Tijdens de noodzakelijke noodopvang zouden teveel leerlingen uit verschillende klassen en scholen gemengd worden. De cijfers tonen aan dat de maatregelen die in het basisonderwijs gelden efficiënt zijn. Blijf ze zeker nauwgezet opvolgen. 

Mondmaskers

Vanaf maandag 25 januari dragen alle leraren en leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker zodra een leerling of leraar besmet is en in isolatie of in quarantaine moet.  Indien dit het geval is zal de directie u zo snel meteen op de hoogte brengen via het ouderplatform. 

Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker: 

  • in de hele school — in de klas en op de speelplaats;
  • voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid;
  • in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet.
  • Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen. 

Vanaf maandag 1 februari krijgen alle kinderen een vaste plaats, dit zowel bij de vaste klasleerkracht in de klas, bij de lessen levensbeschouwing, als in de refter.  Aan de ouders van de kinderen in de lagere school wordt gevraagd om  PREVENTIEF een mondmasker mee te geven, dit graag in een briefomslag of een doosje.

Dit mondmasker wordt bewaard in de boekentas en wordt gebruikt wanneer leerlingen:

  • In de refter in de voor- en naschoolse opvang blijven (niet om buiten te spelen)
  • Samen met een (zorg)leerkracht in een klein groepje werken of een specifieke werkvorm doen
  • Bij uitzonderlijke omstandigheden

Schoolse activiteiten

BuitenTijdens het overleg van minister Weyts met de onderwijspartners en de virologen is er ook beslist dat buitenschoolse activiteiten voor kinderen alleen nog mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen.  Om die reden hebben we besloten om de omnisport voorlopig stop te zetten.