Inschrijven voor schooljaar 2022 - 2023

Van 1 tot en met 14 maart 2022 zijn er inschrijvingen voor voorrangsleerlingen = broers / zussen en kinderen van personeelsleden.

Vanaf 15 maart 2022 vanaf 8 uur (tot 18 uur) zijn de inschrijvingen geopend voor alle andere kinderen, geboren in 2020 of vroeger. Je kan hiervoor gewoon langskomen tussen 8u en 18u. Na 15 maart kan je inschrijven op afspraak. Contacteer hiervoor de directie (tel.  02 767 51 01)

Bij de inschrijving moeten de ouders de KIDS-ID voorleggen, of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont.

Ook de kleuters die geboren zijn tussen 23/11/2020 en 31/12/2020 en pas instappen op 1 september 2023 kunnen best al inschrijven.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden.  Voor het schooljaar 2022-2023 is dat voor geboortejaar 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 46 kinderen en voor de vroegere geboortejaren 50 kinderen (25 leerlingen per klas).

Indien de capaciteit van een geboortejaar of leerjaar bereikt is, wordt een reservelijst aangelegd.  Meer info hierover bij de directie : 02 767 51 01 (tijdens de schooluren)

Capaciteit voor schooljaar
2022-2023 op 22 augustus 2022
 • geboortejaar 2020 (instapklas): nog 12 plaatsen
 • geboortejaar 2019 (eerste kleuterklas): nog 15 plaatsen
 • geboortejaar 2018 (tweede kleuterklas): nog 3 plaatsen
 • geboortejaar 2017 (derde kleuterklas): 0 plaatsen
 • eerste leerjaar (° 2016):  0 plaatsen
 • tweede leerjaar (°2015): nog 8 plaatsen
 • derde leerjaar (°2014): nog 7 plaatsen
 • vierde leerjaar (°2013): nog 10 plaatsen
 • vijfde leerjaar (°2012): nog 3 plaatsen
 • zesde leerjaar (°2011): nog 15 plaatsen

Voor het gewoon kleuteronderwijs gelden volgende instapdata voor het schooljaar 2022-2023: 

 • 01 september 2022 >> geboren zijn ten laatste op 01/03/2020
 • 07 november 2022 >> geboren zijn ten laatste op 07/05/2020
 • 09 januari 2023 >> geboren zijn ten laatste op 09/07/2020
 • 01 februari 2023 >> geboren zijn ten laatste op 01/08/2020
 • 27 februari 2023 >> geboren zijn ten laatste op 27/08/2020
 • 17 april 2023 >> geboren zijn ten laatste op 17/10/2020
 • 22 mei 2023 >> geboren zijn ten laatste op 22/11/2020
 

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen.  Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving.

De ouders moeten schriftelijk bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.  Kleuters vanaf de 3e kleuterklas zijn leerplichtig.