Inschrijven van NIEUWE kleuters en leerlingen lagere school, vanaf geboortejaar 2022 en vroeger kan vanaf 27 februari 2024

Ook voor kleuters die geboren zijn tussen 3 december 2022 en 31 december 2022 en pas instappen op 1 september 2025 kunnen best al ingeschreven worden.

Het schoolbestuur bepaalt elk jaar het maximum aantal leerlingen dat kan opgevangen worden. Voor het schooljaar 2024-2025 zijn dat 46 kinderen voor geboortejaar 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016 en voor de vroegere geboortejaren 50 kinderen (25 leerlingen of kleuters per klas). Indien de capaciteit van een geboortejaar of leerjaar bereikt is, wordt een reservelijst aangelegd.

Om uw kinderen in te schrijven in één van de Bertemse scholen moet u zich eerst aanmelden op een centraal digitaal platform. Dit kan vanaf 27 februari.

De Vlaamse overheid werkt al geruime tijd aan initiatieven om de inschrijvingen in de basisscholen op een meer uniforme manier te organiseren. Zij ontwikkelden daarvoor een centraal digitaal platform. Ook de Bertemse scholen maken gebruik van dit platform. 

Hoe werkt het?

 1. U kiest een van de drie Bertemse scholen. 
 2. Meld u aan
  U meldt zich via het platform aan en geeft aan naar welke school/scholen uw voorkeur uitgaat.
 3. Ordenen en toewijzen
  Het digitaal platform ordent en wijst de scholen toe. U kan nooit een school toegewezen krijgen waavoor u niet gekozen hebt.
 4. Schrijf uw kind in
  Pas nadat er een school is toegewezen, kan u uw kind effectief inschrijven.

Concreet voor het schooljaar 2024-2025

 1. Aanmelden voor alle andere kinderen van 27 februari tot en met 19 maart 2024 (u kan hierbij aanduiden of u voorrang heeft: broers en zussen, kinderen van personeel)
 2. Uiterste bekendmaking van de toegewezen scholen op 19 april 2024
 3. Inschrijving in de toegewezen school van 22 april tot en met 13 mei 2024
  U kan een afspraak maken met de school om uw kind in te schrijven. De inschrijving is pas definitief als u de leerlingenfiche hebt ondertekend. Breng de Kids-ID of ISI+kaart van uw kind mee.
 4. Vrij inschrijven: vanaf 23 mei 2024
  U kan rechtstreeks inschrijven in de school van uw keuze zonder eerst aan te melden, maar uiteraard alleen als er nog vrije plaatsen zijn.
Capaciteit
voor schooljaar 2024-2025
op 27 februari 2024
 • geboortejaar 2022 (instapklas): nog 46 plaatsen
 • geboortejaar 2021 (eerste kleuterklas): nog 12plaatsen
 • geboortejaar 2020 (tweede kleuterklas): nog 10 plaats
 • geboortejaar 2019 (derde kleuterklas): nog 15 plaatsen
 • eerste leerjaar (°2018): geen plaatsen
 • tweede leerjaar (°2017): nog 4 plaatsen
 • derde leerjaar (°2016): nog 1 plaatsen
 • vierde leerjaar (°2015): nog 10 plaatsen
 • vijfde leerjaar (°2014): nog 10 plaatsen
 • zesde leerjaar (°2013): nog 10 plaatsen
Voor het kleuteronderwijs
gelden volgende instapdata
voor het schooljaar 2024-2025
 • 2 september 2024 geboren zijn ten laatste op 02/03/2022 
 • 4 november 2024 geboren zijn ten laatste op 04/05/2022 
 • 6 januari 2025 geboren zijn ten laatste op 06/07/2022 
 • 3 februari 2025 geboren zijn ten laatste op 03/08/2022 
 • 10 maart 2025 geboren zijn ten laatste op 10/09/2022 
 • 22 april 2025 geboren zijn ten laatste op 22/10/2022 
 • 2 juni 2025 geboren zijn ten laatste op 2/12/2022 

Welkom!