Nieuwsbrief 7 van 2 februari 2020

In de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar lees je meer over de activiteiten van februari.

Quiz op zaterdag 15 februari in de Vlieg-In