Overzicht paaspauze

De berichtgeving in de media over het al dan niet sluiten van de scholen was verwarrend. Daarom geven we hier een overzicht van de afspraken in onze school.

Lagere school

Voor de kinderen van de lagere school begint de paasvakantie vanaf maandag 29 maart 2021. Er worden geen online lessen voorzien, maar de leerlingen krijgen een bundel met oefeningen mee naar huis. 

Kleuterschool

Voor de kleuterschool volgen we de beslissing van de federale regering en de oproep van de koepel (OVSG) om de kleuterschool, indien mogelijk, open te houden. De kleuterwerking zal volgende week normaal verlopen. We duimen voor mooi weer zodat er activiteiten buiten kunnen plaatsvinden

Noodopvang week van 29 maart 2021

De gezondheid van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders primeert. Daarom vragen we de ouders die telewerken om, tot aan de paasvakantie, geen gebruik te maken van de buitenschoolse opvang voor de kinderen van de lagere school en andere oplossingen te zoeken voor én na school. Opgelet: opvang door grootouders is ook nog steeds te vermijden.

Alleen voor de kinderen van ouders voor wie telewerken écht niet mogelijk is, voorzien we noodopvang in onze school. Die noodopvang wordt zoveel mogelijk buiten georganiseerd.

Noodopvang paasvakantie

In de paasvakantie, van dinsdag 6 tot vrijdag 16 april, zorgt het bestuur van Bertem voor noodopvang van 8 tot 17 uur in onze scholen. Meer informatie over de noodopvang vind je via deze link.

We beseffen dat deze maatregelen voor velen niet evident zijn, maar alleen door zoveel mogelijk contacten te vermijden kunnen we elkaar beschermen. Hou dus nog vol! Van zodra er voldoende mensen gevaccineerd zijn, kunnen we de maatregelen versoepelen.