Schoolreglement 2023-2024

Door nieuwe bepalingen van het Decreet Basisonderwijs moest het schoolreglement aangepast worden. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27/06/2023. U kan het nieuwe schoolreglement hier vinden en een pdf-bestand downloaden.

Schoolreglement Bertem-Leefdaal ’23 – ’24

Sinds 1 september is ook een afsprakenkader rond deconnectie verplicht. Je vindt deze bijlage bij het schoolreglement hier: afsprakenkader.

Wie toch een papieren versie wil, kan dit afhalen op ons secretariaat of aanvragen via e-mail: secretariaat@gbsleefdaal.be

Contact

Schoolbrochure / afsprakennota

Onze schoolbrochure/afsprakennota die u bij het begin van het schooljaar gekregen hebt en ook nog te downloaden is, is een jaarlijkse concretisering en aanvulling en moet dan ook samen met het schoolreglement gelezen worden.

Deel deze pagina

Welkom!