BELANGRIJK: nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen tegen het coronavirus

Beste ouder

Vanaf vandaag, 11 maart 2020, gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen. 

Samen met het schoolbestuur, de gemeente Bertem, en de directies van de drie basisscholen volgen we de nieuwe richtlijnen vanuit het departement onderwijs op. 

De algemene richtlijnen zijn: vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen en verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen

Nu is volgens virologen het moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De maatregelen gelden tot aan de paasvakantie, vrijdag 3 april.   

Wat betekenen deze richtlijnen voor onze school? 

Als basisprincipe geldt: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen

Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. 

De komende weken zal onze school zich daarom beperken tot haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We laten activiteiten zoals opendeurdagen, schoolfeesten, uitstappen naar woonzorgcentra, activiteiten waar (groot) ouders bij betrokken zijn … niet doorgaan.  Zwemmen en eendaagse uitstappen kunnen wel doorgaan.

Concreet voor onze school betekent dit

Dat we volgende activiteiten: uitstappen naar Hidrodoe en het Ollemanshoekje, zwemmen, bibbezoek en voorleesmomenten in de bib, sportdagen, theater en workshops, WEL laten doorgaan.

Zorggesprekken en oudercontacten zullen worden uitgesteld of op een andere manier worden georganiseerd. 

Het toonmoment van de kleuterschool en de boekenbeurs op 20 maart, fruitoma’s, lees(groot)ouders, oudervergaderingen en de kijkdag in de instapklas laten we niet doorgaan.

We zijn in nauw contact met de organisator van de sneeuwklassen om een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van de sneeuwklassen. We brengen de ouders hiervan eerstdaags op de hoogte.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?  

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen. 

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?  

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:  

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor kinderen veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Kinderen blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen. 
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel door sluiting zouden kinderen meer contact hebben met de kwetsbare groepen wat we juist willen vermijden. 

Wat kan je als ouder doen?  

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren: 

  • Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen. 
  • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders. 

Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem (bv. ten gevolge van een kankerbehandeling of diabetes)  overlegdan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.  

Als ouder blijf je de eerder gecommuniceerde preventieve maatregelen verder toepassen.  Je vindt ze op Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders  

 Meer informatie?  

  • Algemene info en veelgesteldevragen: www.info-coronavirus.be.  
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.  
  • Extra informatie voor ouders  

 Onderwijs Vlaanderen – Informatie over het coronavirus voor ouders 

Met vriendelijke groeten, 

Lieve Morris, directie GBS Leefdaal / Nele Verhellen, directie a.i. 

Hier kan je de brief downloaden: