UPDATE! Opschorting lessen tot en met 3 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

Wat betekent dit voor onze school?

  • Opschorting van de lessen van 16 maart tot en met 3 april 2020
  • De leerlingen worden NIET op school verwacht
  • Er is wel opvang voor kinderen van zorg- en hulpverleners of kinderen die anders opgevangen worden bij mensen uit de risicogroepen
  • De normale schooluren gelden (er is voor- en naschools opvang mogelijk vanaf 8 uur tot 17 uur voor uitzonderlijke gevallen)
  • GEEN warme maaltijden of mini-clubs beschikbaar. Eigen lunchpakket meebrengen

Wij rekenen hierbij op ieders burgerzin en vragen nogmaals ALLEEN kinderen naar school te brengen waarvan de ouders geen enkele andere optie hebben!

Lees hier de brief voor de ouders: