Corona richtlijnen

Beste ouders,

Ook op onze school worden we geconfronteerd met COVID 19.
Wij zijn er ons van bewust dat dit ingrijpend is voor het gezin, maar ook voor de mensen in de omgeving. We doen er alles aan om het ongemak te vermijden of op zijn minst te beperken.
Wij zullen steeds eerlijk en open communiceren en gaan op geen enkel moment belangrijke informatie vermijden. We staan constant in contact met de CLB – artsen en het lokale bestuur. De regels zijn zeer complex, wisselend en vaak verschillend per individueel geval. Wij volgen de richtlijnen op die ons gegeven worden door de artsen en experts.

Omdat we beseffen dat er veel verwarring is en de richtlijnen niet altijd duidelijk zijn zetten we de stappen die we moeten zetten onder elkaar:

 • Bij elk positief geval zullen de juiste personen op de hoogte gebracht worden (ouders, leerlingen, teamleden, …).
 • Indien er 1 leerling een positief resultaat heeft, zal de klas als laag risico beschouwt worden. Dit wil zeggen dat de leerlingen dan naar school mogen komen maar geen hobby’s meer mogen doen en hun sociale contacten moeten beperken.
 • Indien er meerdere leerlingen een positief resultaat hebben of de klasleerkracht, dan zal de klas als hoog risico worden beschouwt. De leerlingen worden dan in quarantaine geplaats en moeten worden getest. De procedure hierbij gaat als volgt:
  • De school neemt contact op met de bevoegde instanties: CLB en de noodplanambtenaar. Zij bepalen welke stappen gezet moeten worden.
  • De leerlingen worden op school in quarantaine gezet. Het CLB neemt contact op met de ouders van de klas in quarantaine.
  • De leerlingen zullen allemaal getest worden. Maak niet meteen een afspraak bij de huisarts, maar wacht op instructies vanuit de school. Indien de klas collectief getest wordt zal dit gebeuren in het testcentrum in Heverlee en wordt hier een tijdslot voorzien voor die klas.
  • De ouders wachten op de resultaten. Als ze de resultaten kennen, laten ze dit aan de school weten.
  • Bij een positief resultaat wordt de quarantaine verlengd, bij een negatief resultaat mogen de leerlingen terug naar school.
 • Bij een klas in quarantaine zal dit aan de ganse school gemeld worden. Indien er gevolgen aan verbonden zijn, voor uw kind of uw gezin, zal u expliciet op de hoogte worden gebracht. Positieve gevallen worden niet met naam en toenaam meegedeeld aan mensen voor wie dit niet nodig is.
 • U zal alle belangrijke info steeds via de directie vernemen. U kan ook gecontacteerd worden door een CLB – arts, een huisarts of de contact tracing, indien nodig.

Om de verdere besmetting zo veel mogelijk te vermijden zijn willen we u vragen om kinderen met een van volgende symptomen thuis te houden:

De meest voorkomende symptomen:

 • koorts
 • droge hoest
 • vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen:

 • pijn in het lichaam
 • keelpijn
 • diarree
 • bindvliesontsteking
 • hoofdpijn
 • aangetast smaak- of reukvermogen
 • huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstige symptomen:

 • kortademigheid of ademhalingsproblemen
 • pijn of druk op de borst
 • aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Wij verwachten van u de nodige openheid en medewerking om de school tijdig op de hoogte te brengen van eventuele besmettingen in uw gezin. Volg hierbij steeds het advies van uw arts.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Verhellen Nele
Directie GBS Leefdaal