NIEUW Schoolreglement 2020

Door nieuwe bepalingen van het Decreet Basisonderwijs moet het schoolreglement aangepast worden. Het nieuwe reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 30/06/2020. U kan het nieuwe schoolreglement hier vinden en een pdf-bestand downloaden.

Wie toch een papieren versie wil, kan dit afhalen op ons secretariaat of aanvragen via e-mail: secretariaat@gbsleefdaal.be

Onze Schoolbrochure/Afsprakennota die u bij het begin van het schooljaar gekregen hebt en ook nog te downloaden is, is een jaarlijkse concretisering en aanvulling en moet dan ook samen met het schoolreglement gelezen worden.
Mogen wij u vragen om bijgevoegde brief in te vullen en zo vlug mogelijk mee te geven met uw kind of te bezorgen aan het schoolsecretariaat.