NIEUWE UPDATE! Coronavirus: scholen blijven open voor NOODOPVANG

Bericht van 19 maart 2020

Beste ouders,

Eerst en vooral willen we jullie allemaal oprecht bedanken omdat jullie heel veel moeite gedaan hebben om de kinderen thuis of elders op te vangen.
Ondertussen hebben de Vlaamse scholen nieuwe richtlijnen gekregen na overleg tussen de onderwijskoepels, de sociale partners en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Wat betekent dit voor onze school?  De school voorziet enkel nog opvang voor drie groepen van gezonde leerlingen:

1. Kinderen van ouders die werken in de cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …).
2. Kinderen van ouders in de medische sector en
3. Kinderen van ouders die een moeilijke thuissituatie hebben (gelieve voor deze laatste groep contact te zoeken met de directie).

Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
Ouders die thuiswerken, moeten hun kinderen thuis opvangen.

Wij beseffen dat deze maatregel niet evident is.
Mocht je nog meer tips wensen of wens je dit te bespreken? Neem dan contact op met de betrokken klasleerkracht of zorgcoördinator (voor de kleuterschool: Hanna.belmans@gbsleefdaal.school en voor de lagere school Ella.vanloock@gbsleefdaal.school).
Onze school voorziet dus enkel voor deze drie groepen nog dagopvang. Ook de voor- als naschoolse opvang blijft gegarandeerd.

De overheid doet dit voornamelijk omdat social distancing in een school vrijwel onmogelijk is, zeker bij kleuters. We willen ook onze leerkrachten beschermen zodat zij weinig kans op besmetting hebben.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven tot nader order verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.
Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
De basisregel blijft: wie symptomen van ziekte vertoont (van welke aard ook) blijft thuis en raadpleegt de huisarts. Leerlingen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon naar school.
Houd je kind daarom in het oog: veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden.

Wij vragen jullie om deze richtlijnen nauwgezet op te volgen. Bij wijziging houden we je zeker op de hoogte.

Bij vragen kun je je steeds wenden tot de directie.

Zorg goed voor jezelf en voor mekaar!

Bericht van 18 maart 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 18 maart om 12 uur.
Voor onze school betekent dit dat de lessen geschorst blijven en dat de school in opvang moet voorzien tot en met vrijdag 3 april.

Dit doen we voor kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.

Om onze leerkrachten te kunnen beschermen roepen we alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.

Lees hier de brief voor de ouders: Update ouders Corona 17-03-2020